Založ si blog

Podanie rúk prezradí viac, ako si myslíme

Aj podanie ruky môže poskytnúť na prvýkrát dostatok informácií o našom partnerovi. Rozsah signálov sa pohybuje od silného varovania pred úmyslom získať prevahu až k jednoznačnému signálu kapitulácie. Vyjadrovacia schopnosť podania ruky je zložitá a silne pôsobivá. Iba stisk ruky vtlačí pečať každému stretnutiu. Či bude pozitívny alebo nie, záleží na každom z nás, na schopnosti rozoznávať vysielané signály, na schopnosti ovládať dojem, ktorým chceme pôsobiť.

Ľudská ruka je mimoriadne zložité a odolné zariadenie. Počas priemernej dĺžky života predstavuje počet ohybov a natiahnutia prstov prinajmenšom dvadsaťpäť miliónov. Vďaka svojej odolnosti je ruka schopná odovzdávať široký rozsah signálov bez ohľadu na skutočnosť, že priemerný stisk ruky trvá približne päť sekúnd, počas ktorých sa rukou štyri až päťkrát potrasie rukou. Ľudská ruka dokáže prenášať odrazy myšlienok a pocitov, vyskytujúcich sa pod hranicou vedomia.

Už jaskynní ľudia si na pozdrav podávali ruky. Pôvodný zmysel tohto úkonu bolo ukázať, že nie sú ozbrojení. Tím, že ukázali svoju dominantnú, tj. na nosenie zbrane používanú ruku prázdnu, prejavili svoje priateľské úmysly, uvádza v časopise Personál Tamara Kopecká. V dobách starovekého Ríma nebolo podanie ruky používané iba ako priateľský pozdrav, ktorý vyjadrovali uchopením za predlaktie, ale tiež ako čestné slovo. Na začiatku priemyselnej revolúcie vznikol zvyk potvrdzovať uzatváranie dohôd podaním ruky. Obchodníci stále používajú stisk ruky v situáciách, kedy považujú obchod za dojednaný.

Hoci je podanie ruky najpoužívanejším spôsobom pozdravu v západnej spoločnosti, nejde o univerzálny signál. Napríklad mnoho arabských tradicionalistov sa zdraví pobozkaním na fúzy, Bantuovia sa uchopia za ruky a pomaly ich zdvíhajú vyššie. Eskimáci si pri podaní rúk navzájom trú nos o nos. Takýchto spojení neverbálnych signálov používaných pre vytvorenie dôverných pút medzi ľuďmi je viac než 450, podanie ruky však vedie na zozname štrnás-tich najpoužívanejších.

Aké informácie možno získať počas podávania ruky?

1. Vzhľad ruky: dĺžka, tvar dlane, prstov a nechtov, čistota. Špinavé či ohryzené nechty vyvolávajú jednoznačne nepriaznivý dojem. Ohryzené nechty sú jedným z najznámejších príznakov nervozity, zatiaľ čo špina pod nechtami signalizuje pochybnosti o sebaúcte jeho vlastníka a jav rozporu s jeho želaním pôsobiť dobrým dojmom.

2. Hmatový vnem stisku ruky. Charakter hmatového vnemu pri stisku ruky môže znamenať priaznivý alebo nepriaznivý dojem. Preto by mal zodpovedať vonkajšiemu prejavu, ktorým chce daná osoba pôsobiť. V niektorých prípadoch môže mierna drsnosť ruky profesionála vyvolať priaznivý dojem a vyjadrovať zmysel pre praktickosť. Za iných okolností však môže aj len slabý hmatový vnem stvrdnutej kože vyvolať negatívnu reakciu.

3. Stupeň vlhkosti ruky. Jedným z najzreteľnejších príznakov úzkosti je vlhká, spotená ruka. Ak preskúmate povrch svojej dlane, ľahko na nej nájdete tri druhy čiar – ryhy, ktoré vznikajú v miestach, kde sa dlaň ohýba, vrásky, ktoré sa zmnožujú s pribúdajúcim vekom a ktoré súvisia so znižujúcou sa elasticitou kože, a tzv. papilárne línie, ktoré tvoria obrazce odtlačkov prstov. Prvé dva druhy sú dôležité z hľadiska vzhľadu a hmatového vnemu, tretí druh súvisí s vlhkosťou dlane. Papilárne potné žľazy vlhnú v reakcii na stres, napätie či úzkosť. Sú súčasťou reflexu obrany a úniku.

4. Dĺžka prvého kontaktu. Skracovaním alebo predlžovaním stisku ruky sa podstatne mení význam odovzdávanej informácie. Všeobecne možno povedať, že stisk ruky, ktorý je kratší, než sa očakávalo alebo považovalo za primerané danej situácii, vyjadruje nedostatok záujmu, sympatií alebo porozumenia. Stisk trvajúci nepatrne dlhšie oproti očakávaniu vyvoláva naopak pocity porozumenia, signalizuje záujem spolupracovať. Ak vzrastie dĺžka stisku, môže pôvodne pozitívny pocit prejsť do negatívneho, človek môže mať pocit, že je lapený a že sa mu znemožňuje únik. Dĺžka zrakového kontaktu pri podaní ruky, výraz tváre a prípadne dotyk voľnej ruky, to všetko pridáva alebo uberá obsahu signálu odovzdaného stiskom ruky.

5. Štýl uchopenia ruky a sila stisku. Neexistuje žiadna jednoznačne správna alebo nesprávna miera stisku ruky. Všetko závisí od toho, aký dojem chce človek zanechať. Všeobecne možno povedať, že čím je pevnejší stisk, tým silnejšie je naznačenie úmyslu ovládať druhého. Pre signalizáciu ochoty spolupracovať, dôvery a porozumenia je vhodné prispôsobiť silu stisku ruky sile použitej druhou osobou. Muži používajúci nadmerne silný stisk ruky prevzali tento zlý zvyk od otcov, ktorí drvenie kostí považovali za jediný mužný spôsob stisku ruky. Rovnako tak ženy, ich sila stisku ruky je minimálna, sú ovplyvňované predsudkom, že akýkoľvek silnejší stisk je neženský.

Rozlišovať sa však dajú aj štýly stisku ruky.

Dominantný štýl: ak chcete odovzdať druhej osobe informáciu v zmysle „ujímam sa vedenia“, obráťte svoju ruku tak, aby vaša dlaň pri podaní a stisku ruky smerovala dole. Dlaň nemusí byť presne vodorovná, ale iba otočená smerom dole vo vzťahu k ruke druhej osoby.

Spojenecký štýl: dlaň sa podáva vo vertikálnej polohe a signalizuje rovnosť. Miernym zvýšením tlaku alebo dĺžky stisku možno naznačiť, že vaša úloha môže byť o niečo „rovnoprávnejšia“ a v prípade stretu zvíťazí váš názor. Podľa reakcie druhej osoby možno usudzovať, či budete alebo nebudete v prípade stretu úspešní: ak reaguje druhá osoba zosilnením stisku, neočakávajte ľahké víťazstvo, ak je aj odtiahnutie ruky energické a isté, môžete v prípade nezhody očakávať otvorený konflikt.

Podriadený štýl: ak máme v úmysle vyjadriť svoju ochotu podriadiť sa vôli druhého, podávajte ruku dlaňou nahor. Tento stisk je vhodný pre jednanie s dominantným zamestnávateľom, ktorého chcete upokojiť signalizovaním svojej ochoty konať podľa jeho príkazov. Či tento signál prinesie nejakú výhodu, záleží na konkrétnej situácii, obvykle vyvoláva skôr negatívny dojem bezvýznamného človeka.

Okrem uvedených troch základných uchopení ruky existujú rôzne modifikácie, či už sú to tzv. rukavice – pri tomto stisku sa používajú obe ruky a obvykle ich používajú politici, ktorí sa chcú zapáčiť, alebo použitie druhej ruky uchopením za rameno alebo zápästie. To sú signály srdečnosti. Čím vyššie je položená ruka na paži druhého, tým dôvernejší je tento signál.

 

6 nesprávnych spôsobov podávania ruky:

 1. 1.Spotené ruky
  Existujú ľudia, ktorým sa z nervozity potia ruky. Sú špeciálne situácia, kedy od stretnutia veľa očakávajú. Môže ísť o dôležité pracovné stretnutie alebo pracovný pohovor. V takomto prípade by si mali pred podávaním rúk utrieť ruky o oblečenie.
 2. 2.Mŕtva ryba
  Podanie ruky v štýle mŕtva ryba alebo vlažné podanie rúk sa nazýva vtedy, ak človek podá ruku bez stisku a veľmi rýchlo vykĺzne z ruky druhej osoby. Daná osoba vysiela signál o svojej neistote.
 3. 3.Pritláčanie prstov
  Namiesto stisku celou dlaňou, používajú  niektorí ľudia iba jemné pritlačenie prstov o prsty zoznámenej osoby. Toto podávanie rúk je absolútne nesprávne. Môže si ho dovoliť iba kráľovná. Osoba, ktorá sa zoznamuje sa pravdepodobne cíti obťažovaná, ak má stisnúť ruku cudzieho človeka alebo si myslí, že si daný človek nezaslúži jeho podanie ruky.
   
 4. 4.Príliš dlhý stisk
  Pri stisku, v ktorom sa cítite ako väzeň určite niečo nie je niečo v poriadku. Ak vám osoba trikrát po sebe potrasie rukou a ešte stále vám ju pridržiava, postupne prestávate vnímať rozhovor s dotyčnou osobou a viac sa začínate sústreďovať na nepríjemné pocity.
 5. 5.Bezkontaktný pohľad
  Osoba, ktorá sa pri podávaní rúk vyhýba očnému kontaktu alebo ťahá ruku rýchlo preč, signalizuje to, že si buď neverí, je príliš plachá alebo nemá chuť na stretnutie.
 6. 6.Drvič kostí
  S niektorými ľuďmi si môžete podať ruku a v momente pocítite, ako vás stisk ruky silno opätujú, avšak až tak silno, že máte pocit, že vám drvia kosti na ruke. Na mieste je potom otázka, je ich stisk ruky úmyselný? Vám však neostáva nič iné, ako rýchlo „utiecť“.

Všetky vyššie spomenuté nesprávne podávania ruky signalizujú o človeku, že mu chýbajú základné sociálne zručnosti a emočná inteligencia. Je však možné, že veľa ľudí sa nad podávaním rúk nezamýšľa.  A to je chyba!

 

Typy hlasu

30.03.2016

1. Slabý a tichý hlas je hlasom človeka, ktorý veľa premýšľa. Býva zvyčajne skromný a o živote si nerobí veľké ilúzie. Všetko berie vážne a také, aké to v skutočnosti je. 2. Tenký až piskľavý hlas máva človek detsky naivný a nie celkom úprimný. Chce sa za každú cenu presadiť a v spoločnosti upútava na seba pozornosť. Na druhej strane je starostlivý a [...]

Analýza tváre – určujeme osobnosť

30.03.2016

Ustupujúce čelo Pod pojmom ustupujúce čelo si nepredstavujte vypadávanie vlasov. Čelo, ktoré sa zvažuje smerom k vlasovej línii, má napríklad Jessica Alba. Človek s takýmto čelom býva veľmi racionálne založený a len zriedkakedy koná impulzívne. Ak sa to týka aj vás, možno sedia aj ďalšie charakteristiky: neradi hovoríte o sebe a svojich pocitoch a z duše nenávidíte [...]

Polohy v spánku a osobnosť človeka

30.03.2016

V akej pozícii spíte najčastejšie? Možno si myslíte, že je to hlúpa otázka, ale pravdou je, že poloha v ktorej spíte má vplyv na vaše zdravie a vypovedá o tom, aký ste človek. POLOHA: „VOJAK“ – spíte na chrbte, s rukami pozdĺž tela Osobnosť: Ľudia, ktorí obľubujú túto polohu sú väčšinou kľudnej povahy a neradi robia z komára somára. Na druhú [...]

medveď hnedý

Medveď v Šútove zaútočil na cyklistu, previezli ho do nemocnice

24.07.2024 22:15

Od začiatku roka do 1. júla eviduje Štátna ochrana prírody 793 hlásení o výskyte a strete medveďa s človekom.

Russia Ukraine Moscow Mood

Moskva láka svojich mužov na front. Za akú odmenu ich chce vidieť bojovať proti Ukrajincom?

24.07.2024 19:00

Rusko má zjavne problém s náborom mužov, ktorí sú ochotní zapojiť sa do invázie. Moskovský starosta oznámil, že mesto im ponúka vysokú prémiu.

Taraba, dúhová vlajka, lgbti

Dúhová vlajka so štátnym znakom? Taraba podal trestné oznámenie za hanobenie zástavy. Odborník: Taký trestný čin neexistuje

24.07.2024 19:00

Prípravu zákona v tejto súvislosti už avizoval aj predseda SNS Andrej Danko.

rokovanie vlády, Robert Fico,

Fico: Odporúčania EK nezohľadňujú mnohé opatrenia prijaté koalíciou. Susko: Správa je nevyvážená až zavádzajúca

24.07.2024 18:13, aktualizované: 20:51

Vo svojom stanovisku Fico zdôraznil, že príslušné rezorty budú s EK viesť ďalší dialóg.

dreaminggirl14

...čítanie v iných ľuďoch....

Štatistiky blogu

Počet článkov: 21
Celková čítanosť: 125988x
Priemerná čítanosť článkov: 5999x

Autor blogu

Kategórie

Archív