Založ si blog

Aj meno určuje vašu osobnosť?

Ako zistiť vašu predurčenú povahu?

Meno si treba podrobne rozpísať na písmená, pričom každé písmeno nesie svoju číselnú vibráciu – viď tabuľka. Následne treba cifry sčítavať až dovtedy, pokiaľ nedostaneme jednociferné číslo od 1 po 9.

Číselné vibrácie jednotlivých písmen

A = 1 J = 1 S = 1
B = 2 K = 2 T = 2
C = 3 L = 3 U = 3
D = 4 M = 4 V = 4
E = 5 N = 5 W = 5
F = 6 O = 6 X = 6
G = 7 P = 7 Y = 7
H = 8 Q = 8 Z = 8
I = 9 R = 9  
Napríklad, ak by ste sa volali Jana Nová, súčet vášho mena by bol: 1 + 1 + 5 + 1 +5 + 6 + 4 + 1 = 24, číslo dvadsaťštyri sa ďalej rozloží na: 2 + 4 = 6, čo je výsledná číselná vibrácia mena. Ak by vám po základnom súčte vyšlo napríklad číslo 48, postupujeme takto: 4+8=12; 1+2=3, čo je výsledná číselná vibrácia mena.

 

Životné číslo jeden

Ak je vašim životným číslom jednotka, jej vibrácie vás budú ovplyvňovať po celý život, počas všetkých striedajúcich sa vibrácií. So životným číslom jeden ste obdarené nezávislosťou, zvedavosťou a originalitou.

Je aj číslom odvahy, vynaliezavosti, inšpirácie a sily vôle. Preto máte prirodzené vodcovské schopnosti, čiže ste schopné viesť, riadiť a rozhodovať. Ak nerady trávite svoj čas osamote, môžete mať pocit veľkej osamelosti. Dosiahnete oveľa viac svojím pričinením než pomocou druhých.

Ak má váš partner tiež životné číslo jeden, nebude to pre váš vzťah ideálna kombinácia. Môže sa vás pokúsiť ovládnuť, presadzovať svoje názory a vytvoriť si dominantnú pozíciu. Pokúste sa to zistiť čo najskôr, pokiaľ sa dá situácia ešte zvrátiť, vyhnete sa častým hádkam a nedorozumeniam. Ženám so životným číslom jeden trvá veľmi dlho, kým sa naučia stáť pevne na vlastných nohách. Vašu vnútornú pohodu narúša pocit obmedzovania.

Môže vám trvať veľmi veľa rokov kým nájdete rovnováhu a získate sebadôveru, aby ste sa dokázali presadiť. Keď sa vám ju podarí nájsť, nadobudnete obrovskú silu a nebudete sa už obzerať dozadu.

Životné číslo dva

Ak je vašim životným číslom dvojka, ste ženy láskavé, znášanlivé a máte veľkú intuíciu. Rozhodovanie nie je vašou silnou stránkou, radšej ho prenecháte iným. Nemáte rady samotu, radšej ste keď sa máte o koho oprieť. Nebývate príliš silné osobnosti, iba ak by váš deň narodenia bol ráznejší a sebavedomejší. Sú z vás ale taktné, ohľaduplné a spoľahlivé ženy, ktoré každý problém posudzujú z oboch strán.

Nie ste individualistky a máte dar zmierovať ľudí a urovnávať spory, v tom ste neprekonateľné. Neznášate stres, čo je pre toto číslo typické, preto nedokážete pracovať pod tlakom, ale potrebujete mať okolo seba pokoj a pohodu. V opačnom prípade by ste znervózneli a stali sa roztržitými. Je pre vás nevyhnutne potrebné žiť a pracovať v pokojnej a harmonickej atmosfére.

Životné číslo tri

Ak ste sa narodili s trojkou ako svojim životným číslom, po celý život budete ovplyvňované mentálnou aktivitou a čulosťou, predstavivosťou a neustálou činorodou mysľou. Okrem týchto daností je to aj číslo sebarealizácie.

Ženy s týmto číslom bývajú tvorivé s bohatou obrazotvornosťou, alebo veľmi inteligentné, no najčastejšie oboje. Trojka je veľmi družné a komunikatívne číslo, preto sa snažíte byť v každodennom kontakte s ľuďmi a spolupracovať s nimi. Máte osobné čaro a životnú iskru a svojou energiou dokážete prebudiť predstavivosť druhých. Rady sa smejete, máte zmysel pre humor, viete byť veľmi vtipné, ale aj veľmi kritické voči problémom druhých. Bolo by občas potrebné naučiť sa správať diplomatickejšie.

Snažíte sa vyhýbať samote a spokojné ste vtedy, ak sa môžete pohybovať z miesta na miesto, lebo nuda je váš nepriateľ. Stres vám nerobí problémy, práve naopak, často lepšie pracujete pod jeho vplyvom, pretože znásobuje vašu mentálnu energiu. Rady pracujete vo dvojici, v jednotvárnom prostredí by ste ochabli a stratili elán. Máte danosť správne odhadnúť a posudzovať ľudí a túžite sa bez zábran prejavovať.

Životné číslo štyri

Štvorka je číslo fyzické a je symbolom všetkých hmotných vecí na tomto svete. Ak je štvorka vaše životné číslo, ste praktické, konzervatívne, spoľahlivé a vyhovuje vám usporiadaná činnosť. Nemáte rady zmeny a istotu čerpáte z vecí, ktoré môžete vidieť a chytiť. Ste pracovité, fyzicky zdatné a dávate prednosť povolaniam, v ktorých môžete uplatniť svoju silu, obratnosť a šikovnosť.

Obľubujete usporiadaný a disciplinovaný život. Každú situáciu alebo udalosť môžete prežívať veľmi hlboko. Duševné napätie často usmerňujete do svojho vnútra, čo môže škodiť vášmu nervovému systému. Ak si nenájdete čas na dostatočný odpočinok, začnete trpieť bolesťami hlavy, môžu sa vyskytnúť problémy s krvným tlakom a žalúdočné ťažkosti.

Chýba vám sebaistota a potrebujete byť občas za svoju snahu pochválené. Ste spoľahlivé priateľky, ale sú chvíle, keď si okolo seba vybudujete hradbu a ochudobňujete sa o vlastný rozvoj a rast. Nemáte vo zvyku pripustiť si kohokoľvek k telu, čím sa ochudobňujete o vzťahy, s ktorými by ste mohli zažiť veľa šťastných chvíľ. Ak ste v minulosti zažili citovú traumu, v budúcnosti budete mať strach, aby vaše city neboli opäť zranené.

Máte dar fyzickej i mentálnej obratnosti a schopnosť všetko si veľmi prakticky naplánovať a zorganizovať a dokážete realizovať cudzie nápady.

Životné číslo päť

Ak je vašim životným číslom päťka, vašimi kľúčovými slovami sú „sloboda“ a inšpirácia“. S päťkou túžite oslobodiť sa od všetkých predpisov alebo okolností, ktoré vás nejakým spôsobom zväzujú. Vedzte, že skutočná sloboda musí prísť z vášho vnútra. Neznamená to zbaviť sa všetkých situácií ktoré vás obmedzujú, ale naopak – využiť ich a ovládnuť, a nachádzať v nich duševnú hodnotu. Tým sa nad ne povznesiete a využijete inšpiráciu päťky najlepšie.

Ste obdarované nadšením k novým myšlienkam a objavom. Máte rady nové podnety, cestovanie a spoznávanie iných kultúr. Keď sa pre niečo rozhodnete, dokážete prekonať všetky prekážky i samy seba.

Životné číslo šesť

Pod vplyvom vibrácie životného čísla šesť budete po celý život ovplyvňované láskou, harmóniou a tvorivosťou. Vibrácia šestky vám umožňuje získať veľkú slávu, obdiv alebo moc a kladie dôraz na materiálnu stránku života. Je pre vás dôležité ujasniť si čo je dobré a čo zlé a zamýšľať sa nad súvislosťami medzi príčinou a následkom. Treba sa naučiť pochopiť, že zmyslom všetkých prekážok a problémov je posilniť a preveriť vašu vôľu.

Je pre vás nevyhnutné počas celého života pociťovať lásku, náklonnosť a uznanie. Nič lepšie na získanie sebadôvery, rovnováhy a harmónie nemôžete získať. Pomôže vám uplatniť svoj veľmi veľký tvorivý potenciál. Po celý život cítite obrovskú zodpovednosť za svoju rodinu a blízkych, čo môže s vašou potrebou pomáhať druhým, prerásť do všeobecnej roviny.

Životné číslo sedem

So životným číslo sedem máte výrazné liečiteľské nadanie v duchovnej, emocionálnej aj fyzickej rovine. Vaša nevyčerpateľná zásoba súcitu a pochopenia k druhým je kombinovaná s empatiou a prirodzenou múdrosťou. Ak budete tieto úžasné kvality využívať v prospech druhých, táto energia ktorou ste obdarené nikdy nevyschne, ale naopak, bude silnieť. Ak si myslíte, že tento dar nemáte, nie je to pravda.

Dôležité je, aby ste tento svoj potenciál rozpoznali aj vtedy, keď vo vás ešte len drieme. Schopnosť uzdravovať je prirodzené nadanie čísla sedem a treba ho prehlbovať cvikom a štúdiom. Ženy s týmto životným číslom často neberú do úvahy dobre mienené rady, nepoučia sa z chýb iných, ale radšej hľadajú riešenie na vlastnú päsť.

Životné číslo osem

Energia a sila osmičky je pre ženy s týmto životným číslom veľkým prínosom a môže vám v životných situáciách pomôcť. Vašim darom sú prirodzené organizačné a riadiace schopnosti, spoľahlivý úsudok a pochopenie ľudskej podstaty.

Ste ale ženy konzervatívne, no na druhej strane vytrvalé a húževnaté. Osmička predstavuje rovnováhu medzi fyzickým a duchovným svetom, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Nakoľko je číslom rovnováhy a karmy, jej zákonitosti príčin a následkov sa preto objavujú všade, kde sa vyskytne v dátume narodenia.

Osmička je najmocnejšia zo všetkých čísiel a jej vibráciami môžete získať cenné ponaučenia. Najcennejším ponaučením bude pre vás to, že zneužitie moci môže mať veľmi vážne následky. Musíte sa naučiť dávať a brať, pochopiť príčinu a následok, aby všetko čo vykonáte bolo aj pre prospech ostatných. Hromadenie majetku a materiálne bohatstvo vás neurobí šťastnými. Trvalé šťastie a spokojnosť nájdete až vtedy, keď sa naučíte zachovávať rovnováhu medzi príčinou a následkom.

Životné číslo deväť

Vibrácie deviatky predstavujú múdrosť, zodpovednosť, záver a ponaučenie. So životným číslom deväť zahŕňate v sebe aj vlastnosti a vedomosti všetkých ostatných čísiel. Nemali by žiadny význam, kým by ste ich nepoužili pre konkrétne ciele. Ženy s týmto životným číslom si nie vždy dostatočne uvedomujú svoju múdrosť a empatiu.

Veľké bohatstvo a materiálne zabezpečenie, okrem toho najnutnejšieho, pre vás nie je dôležité. Najdôležitejšie hodnoty pre vás sú láska, pravda a priateľstvo, ktoré vám umožnia porozumieť všetkým nepriaznivým okolnostiam a zmeniť ich vo vlastnom živote a v živote druhých.

Pravda znamená pre vás veľa a v istom období života sa môžete začať zaujímať o duchovné pojmy a využiť ich na uzdravovanie a učenie iných. Ste hlboko uvažujúce a vaše myslenie je analytické. Ak budete neustále pracovať a nenájdete si čas na osobnú aktivitu, môžete svoju energiu ľahko vyčerpať.

Typy hlasu

30.03.2016

1. Slabý a tichý hlas je hlasom človeka, ktorý veľa premýšľa. Býva zvyčajne skromný a o živote si nerobí veľké ilúzie. Všetko berie vážne a také, aké to v skutočnosti je. 2. Tenký až piskľavý hlas máva človek detsky naivný a nie celkom úprimný. Chce sa za každú cenu presadiť a v spoločnosti upútava na seba pozornosť. Na druhej strane je starostlivý a [...]

Analýza tváre – určujeme osobnosť

30.03.2016

Ustupujúce čelo Pod pojmom ustupujúce čelo si nepredstavujte vypadávanie vlasov. Čelo, ktoré sa zvažuje smerom k vlasovej línii, má napríklad Jessica Alba. Človek s takýmto čelom býva veľmi racionálne založený a len zriedkakedy koná impulzívne. Ak sa to týka aj vás, možno sedia aj ďalšie charakteristiky: neradi hovoríte o sebe a svojich pocitoch a z duše nenávidíte [...]

Polohy v spánku a osobnosť človeka

30.03.2016

V akej pozícii spíte najčastejšie? Možno si myslíte, že je to hlúpa otázka, ale pravdou je, že poloha v ktorej spíte má vplyv na vaše zdravie a vypovedá o tom, aký ste človek. POLOHA: „VOJAK“ – spíte na chrbte, s rukami pozdĺž tela Osobnosť: Ľudia, ktorí obľubujú túto polohu sú väčšinou kľudnej povahy a neradi robia z komára somára. Na druhú [...]

donovaly

Počasie komplikuje dopravu. Donovaly uzavreli pre kamióny, Kremnické bane úplne

02.02.2023 21:05

Zelená vlna informuje aj o silnom snežení na Čertovici, úsek je podľa nej ťažko zjazdný.

ruskí vojaci

Ruský poručík priznáva: Na Ukrajine sme bezbreho rabovali a mučili zajatcov

02.02.2023 20:00

Konštantín Jefremov je doposiaľ najvyššie postaveným príslušníkom ruskej armády, ktorý otvorene prehovoril o zážitkoch z vojny.

petr pavel

Pavel nechce úradovať z hradu, obáva sa odpočúvania

02.02.2023 17:57

Novozvolený český prezident žiada v priestoroch Pražského hradu bezpečnostnú kontrolu.

Robert Kaliňák

Kaliňák považuje svoje obvinenie za absurdné a smiešne. Z polície nám chodia obálky s USB kľúčmi a fotografiami

02.02.2023 17:40

„Je pravda, že týmito nezákonnými obvineniami sa ma neustále snažia pozvať naspäť do politiky, ale zatiaľ som ešte odolal,“ hovorí v rozhovore Robert Kaliňák.

dreaminggirl14

...čítanie v iných ľuďoch....

Štatistiky blogu

Počet článkov: 21
Celková čítanosť: 96813x
Priemerná čítanosť článkov: 4610x

Autor blogu

Kategórie

Archív